Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,

ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

(Janezu 3:16)

Click on

 

                    

info@chiesainmonfalcone.it

 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA

Via San Francesco, 3

34074 Monfalcone (GO)

Home page